FC Zlín oficiální web

Média

A K T U Á L N Í  A K R E D I T A Č N Í  S Y S T É M 

platný od 1. srpna 2021

 • Akreditační karty LFA v rámci vlastních možností respektuje.
 • Klub respektuje sezónní akreditace na sezonu 2021/22, které byly vydány klubem na konkrétní jméno redakce/média.
 • Požadavky na akreditace musejí být domácímu klubu zaslány na kontakt molkova@fctrinityzlin.cz nejpozději 24 hodin před začátkem utkání. V žádosti je potřeba uvést jméno, příjmení a název redakce, pro kterou bude dotyčný pořizovat reportáž, fotografie či videozáznam.
 • Domácí klub má právo žádosti o akreditaci nevyhovět v případě, že nesplňuje náležitosti dané Média protokolem vydaným LFA anebo žádosti přesahují povolený počet osob – o vyhovění i případném neudělení akreditace musí klub žadatele vždy informovat.
 • Osoba bez řádné oficiální akreditace vydanou klubem nebude vpuštěna do areálu.


Z Á K L A D N Í  P R A V I D L A  P R O  V Š E C H N Y  Z Á S T U P C E  M É D I Í :

 • Každý zástupce médií s akreditací stejně jako všechny osoby, které vstupují na stadion, se musí před vstupem na stadion prokázat dokladem o bezinfekčnosti. (Dodatek č.1 viz. níže)
 • Tiskové centrum i další pracovní místnosti pro média je pro všechny zástupce médií otevřeno po skončení utkání a po skončení tiskových konferencí, které probíhají on-line.
 • Zástupci médií se nezdržují na různých místech stadionu a bez zbytečného odkladu se musí přemístit na stanovená místa (kamerová platforma, novinářská tribuna apod.).
 • Z hygienických a bezpečnostních důvodů domácí klub nezajišťuje zástupcům médií občerstvení.
 • Při pohybu po stadionu i na určených místech je nutné dodržovat rozestupy min. 2 metry.
 • VŠECHNY osoby na stadionu jsou povinny po celou dobu pobytu na stadionu používat k ochraně dýchacích cest výhradně respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu. Tato povinnost platí pro všechny osoby v celém areálu stadionu s výjimkou:
  - Komentátora TV přenosu, a to pouze v průběhu komentování přenosu
  - Reportéra rozhlasové stanice, a to pouze po dobu komentování a jiných živých vstupech z utkání
  - Reportéra TV vysílatele při stand-up vstupech a při vedení rozhovoru s aktéry utkání, AVŠAK POUZE za předpokladu, že při takovém rozhovoru dodrží vzdálenost 2 metrů od respondenta a současně nebude rozhovor vedený na jeden stejný mikrofon
  - Další pravidla k nošení ochranných prostředků dýchacích cest (nos, ústa), upravují zvláštní a mimořádná opatření orgánů veřejné moci a místních orgánů veřejného zdraví především s ohledem na pohyb osob ve vnitřních / vnějších prostorách.
 • Tiskový mluvčí domácích předává všem akreditovaným osobám kopii zápisu o utkání nejpozději 50 minut před začátkem zápasu.
 • Tisková konference probíhá on-line. Detaily si na místě ladí tiskoví mluvčí obou klubů se zástupci médii před začátkem utkání. 


F O T O G R A F O V É

 • Fotografové vstupují na hrací plochu ke své vymezené pozici VLASTNÍM vchodem - tj. postranním vchodem pod hlavní tribunou (vchod pod schodama)
 • Fotografové si vyzvednou fotovestu na obvyklém místě, tj. v místnosti vedle Press centra (samostatný vchod z parkoviště)  
 • Fotografové mají přesně vymezený prostor pro pořizování fotografií, a to:
  - od postranní kamery k praporku a pak cca další 3-4 metry k bráně. 
  - strany mohou měnit pouze na konci poločasu až hráči opustí plochu.  
 • FOTOGRAFOVÉ SE NESMÍ POHYBOVAT či bránit pohybu ve výběhové zóně – strany můžou měnit jen na konci poločasu až hráči opustí plochu.
 • FOTOGRAFŮM JE ZÁKÁZÁNO SE POHYBOVAT MEZI A V BLÍZKOSTI STŘÍDAČEK HOSTŮ A DOMÁCÍCH. 
 • FOTOGRAFŮM JE PŘÍSNĚ ZAKÁZÁNO VSTUPOVAT NA HRACÍ PLOCHU PŘED, V PRŮBĚHU NEBO PO SKONČENÍ UTKÁNÍ.
   
 • Fotograf se během pohybu po stadionu musí zdržet jakéhokoliv kontaktu s další osobou, především hráčem či jiným aktérem utkání a musí vstupovat k hrací ploše jiným vchodem než aktéři utkání (přímo z tribuny mimo tunel).
 • Při focení u hrací plochy je nutné použít k ochraně dýchacích cest výhradně respirátor minimálně třídy FFP2 nebo KN95 bez výdechového ventilu.

 • FOTOGRAF BEZ ŘÁDNÉ FOTOAKREDITACE VYDANOU KLUBEM A SPLNĚNÍ DALŠÍCH PODMÍNEK (PODMÍNKY BEZINFEKČNOSTI, FOTOVESTA, APOD.) NEBUDE VPUŠTĚN NA HRACÍ PLOCHU.


  DODATEK 1: Podmínky bezinfekčnosti

  Splnění podmínek bezinfekčnosti pro VŠECHNY zástupce médií uvedené v tomto Media protokolu se před vstupem na stadion prokazuje jednou z následujících možností:

  - osoba absolvovala nejdéle před 7 dny RT-PCR vyšetření na přítomnost viru SARS-CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  - osoba absolvovala nejdéle před 72 hodinami POC test na přítomnost antigenu viru SARS CoV-2 s negativním výsledkem, nebo
  - osoba byla očkována proti onemocnění covid-19 a doloží certifikátem o provedeném očkování, že u očkování uplynulo:
     - od aplikace druhé dávky očkovací látky v případě dvoudávkového schématu podle souhrnu údajů o léčivém přípravku (dále jen „SPC“) nejméně 14 dní, nebo
     - od aplikace dávky očkovací látky v případě jednodávkového schématu podle SPC nejméně 14 dní, nebo
  - osoba prodělala laboratorně potvrzené onemocnění covid-19, uplynula u ní doba izolace podle platného mimořádného opatření Ministerstva zdravotnictví a od prvního pozitivního testu neuplynulo více než 180 dní.


  Osoba zodpovědná za akreditace:
  Bc. Zuzana Molková, Dis.
  molkova@fctrinityzlin.cz

Podkategorie

Příští utkání

Tabulka FORTUNA:LIGA

XKlubZVRPSB
1.Sparta17142142:1244
2.Slavia16123130:1139
3.Plzeň1692537:2429
4.Slovácko1785421:1729
5.Olomouc1784527:2028
6.Ml. Boleslav1682633:2826
7.Ostrava1673622:1524
8.Liberec1656523:2421
9.Bohemians1663713:1921
10.Teplice1755715:1820
11.Jablonec1747618:2319
12.Hradec Kr.1645717:2317
13.Karviná16411118:2913
14.Pardubice17341013:2513
15.Zlín1625915:3711
16.Č. Budějovice16311215:3410